WZD w Organizacji Związkowej „S” Totalizatora Sportowego

W dniach 25-26.04.2022r., w Rybienku Leśnym, odbyło się Walny Zjazd Delegatów Organizacji Zakładowej „S” działającej w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.
Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przez przewodniczącego Komisji, Witolda Galika, podjęto uchwałę o kluczu wyborczym na kadencję 2023-2028.
Przewodniczący Komisji Zakładowej zaprezentował informacje o warunkach porozumienia, które zawarto z pracodawcą, a które dotyczy podwyżki motywacyjnej.

Następnie skupiono się nad oceną i sposobami realizacji strategii firmy, mającej na celu, jak najszybsze, przekształcenie wszystkich umów cywilno-prawnych w umowy o pracę. W spotkaniu uczestniczył również prezes Totalizatora Sportowego, Olgierd Cieślik. Wszyscy dyskutanci byli zgodni, że ambicją spółki Skarbu Państwa powinno być wyeliminowanie tzw. „śmieciówek” jako formy zatrudnienia. Podkreślono również, wagę sprawiedliwego podziału dodatku inflacyjnego, co, do tej pory, było problemem w Firmie.

W spotkaniu  uczestniczyli, przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski i zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowacki.

Media społecznościowe: