Spotkanie Opłatkowe Struktur Branżowych

8 stycznia w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie opłatkowe Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami sekretariatów i sekcji branżowych. Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda podsumował miniony rok pracy i działania podejmowane przez Związek.

W swoim wystąpieniu szef Związku skupił się na podpisanym 7 czerwca 2023 roku porozumieniu dotyczącym spraw pracowniczych pomiędzy rządem a Solidarnością. W jego ramach udało się uchylić wygasający charakter emerytur pomostowych, wyłączyć z płacy minimalnej dodatek za pracę w warunkach szkodliwych czy podnieść limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Przewodniczący Komisji Krajowej odniósł się następnie do bieżącej sytuacji politycznej w kraju i przestrzegał przed podziałami w Związku:
– Solidarność jest związkiem zawodowym jednolitym i jesteśmy po to, aby wspierać każdą branżę i sekcję. Nie możemy dopuścić do tego, aby jedna grupa otrzymała wynagrodzenia kosztem innej grupy zawodowej, bo to nie jest wtedy solidarność. O tym musimy pamiętać, bo rok 2024 będzie dla nas rokiem trudnym. Nowa władza zaczyna robić porządki po swojemu i mają do tego prawo, bo wygrali wybory, ale to musi być robione zgodnie z prawem. Bo niedługo się okaże, że zmienią nam ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę czy rozwiążą RDS za pomocą uchwały. Tym bardziej potrzebne jest to, abyśmy byli Solidarnością, jednolitym związkiem zawodowym – mówił Piotr Duda. 

Przewodniczący „Solidarności” wspomniał również, że wystąpił do marszałka Hołowni z pismem, w którym zwrócił się o przeprowadzenie pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych.

Następnie głos zabrał, odpowiedzialny za struktury branżowe, zastępca przewodniczącego „Solidarności”, Bartłomiej Mickiewicz, który zachęcał przedstawicieli sekretariatów i sekcji do składania propozycji zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” w związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Delegatów. Kolejny XXXII KZD odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2025 roku i będzie poświęcony właśnie zmianom statutowym.

W tym duchu wystąpił przewodniczący Rady Sekretariatu Spożywców, Zbigniew Sikorski, który apelował o wzmocnienie  pozycji struktur branżowych przez Komisję Krajową, poprzez zmiany w statucie zapewniające obligatoryjne rejestrowanie OZ w strukturach branżowych, automatycznie zwiększające ich liczebność.

W podobnym tonie wypowiadali się również przewodniczący innych sekretariatów Maria Ochman z Ochrony Zdrowia, która zwracała uwagę na potrzebę większego finansowania struktur branżowych, ponieważ przybywa zadań, którym sekretariaty muszą sprostać, jak również Jarosław Grzesik z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki i Alfred Bujara z Sekretariatu Handlu.

Sprawa wzmocnienia struktur branżowych nie jest sprawą nową i ten wątek na pewno będzie powracał w pracach Komisji Krajowej nowej kadencji.

Cieszy, że w spotkaniu licznie wzięli udział przedstawiciele organizacji zakładowych wchodzących w skład Sekretariatu.

Media społecznościowe: