Spotkanie Komisji Krajowej w Kołobrzegu

W dniach 8 i 9 grudnia br., w Kołobrzegu, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej. Była to również okazja aby Członkowie Komisji przełamali się opłatkiem. „To wzruszająca chwila gdy po trzech latach pandemicznej przerwy możemy spotkać się przy wigilijnym stole” – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK. Spotkanie opłatkowe odbyło się pod przewodnictwem księdza biskupa koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Zbigniewa Zielińskiego.

W części merytorycznej obrad dyskutowano o sprawach bieżących oraz wyborczych. W kwestiach dotyczących branży spożywczej głos zabrał przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski, który przedstawił działania Rady Sekretariatu podejmowane na polu starań o objęcie branży regulacjami osłonowymi rządu przygotowanymi dla przemysłu energochłonnego m. in. działania podejmowane wspólnie z pracodawcami u premiera Morawieckiego i w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zwrócił się również do Prezydium Komisji Krajowej o podjęcie energicznych kroków mających na celu ukrócenie samowoli tych pracodawców, którzy bezpodstawnie zwalniają pracowników-związkowców objętych ochroną prawną w świetle ustawy o związkach zawodowych.

Media społecznościowe: