38. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

W dniach 19-20.09.2020 r. odbyła się 38. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę 19.09.2020 r. od złożenia kwiatów pod pomnikiem…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Sekretariatu w Gdańsku

W dniach 10 -11 września 2020 r. w Gdańsku, w sali Akwen, odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy Rady za okres-czerwiec-wrzesień…

Czytaj więcej...

Debata na temat sytuacji w branży spożywczej

W dniu 10 września przedstawiciele Krajowego Sekretariatu przewodniczący Zbigniew Sikorski oraz Andrzej Biegun i Stanisław Lubaś wzięli udział w zdalnym posiedzeniu Zespołu d.s. polityki gospodarczej…

Czytaj więcej...

Ostatnie pożegnanie śp. Małgorzaty Sokalskiej

Z  głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 7 września 2020 r.,  w wieku 59 lat, zmarła Małgorzata Sokalska. Dla wielu z nas po prostu Gosia….

Czytaj więcej...

Sierpień’80 – to wydarzyło się w Gdańsku 40 lat temu

W dniu 31 sierpnia 2020 r. w Gdańsku odbyły się obchody upamiętniające 40-rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Brali w nich udział Prezydent RP Andrzej Duda, premier…

Czytaj więcej...

W 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Koleżanki i Koledzy, w 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” składam wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim zaangażowanym w walkę o godność i podmiotowość…

Czytaj więcej...

Sukcesy Komisji Zakładowej w OSM Łowicz

Informujemy, że nasza komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w OSM Łowicz porozumiała się z dyrekcją firmy w kwestii przywrócenia premii dla pracowników umysłowych w zakładzie….

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „S” w Warszawie

W dniu 19.08.2020 r., w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Korzystając z zaproszenia dyrektora muzeum Jacka Pawłowicza, Komisja obradowała w Muzeum Żołnierzy Wyklętych…

Czytaj więcej...

Pożegnanie naszego Kolegi Henryka Dąbrowskiego

Z żalem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2020 r.,  w wieku 68 lat, zmarł Henryk Dąbrowski. Wyjątkowy człowiek. Przyjaciel, Kolega, Zasłużony działacz NSZZ Solidarność. Współorganizator NSZZ…

Czytaj więcej...

Pismo Prezydium Rady Sekretariatu do Prezydenta RP

Poniżej zamieszczamy pismo w sprawie tzw. podatku cukrowego, które w imieniu Prezydium Rady SPSpoz NSZZ „Solidarność” przewodniczący Rady Sekretariatu wysłał do Kancelarii Prezydenta RP.

Czytaj więcej...