Spotkanie z ministrem Stanisławem Szwedem

Czytaj więcej...

Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce – perspektywy

A. Popławska i Z. Sikorski jako przedstawiciele Sekretariatu uczestniczyli w senackiej konferencji „Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce – uwarunkowania i perspektywy”. Podczas wystąpień ekspertów przeanalizowano…

Czytaj więcej...

Więcej demokracji w miejscu pracy – konferencja dla członków Europejskich Rad Zakładowych

W dniach 10-11.10.2018 r. w Brukseli odbyła się doroczna konferencja dla członków ERZ. W tym roku konferencja była pod hasłem „Więcej demokracji w miejscu pracy”. Powodem…

Czytaj więcej...

Uroczystości w Suchowoli, 28 października 2018 r.

W niedzielę, 28 października 2018 roku w Suchowoli została odprawiona uroczysta msza święta w rocznicę 34 rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszko, męczennika za wiarę…

Czytaj więcej...

Jeśli chcesz osiągnąć sukces, potrzebujesz związków zawodowych – konferencja EFFAT

25-26 października 2018 roku w Budapeszcie odbyła się konferencja Food and Drink Europe organizowana przez EFFAT w całości poświęcona procesowi digitalizacji i zmian technologicznych w branży spożywczej. Spotkanie…

Czytaj więcej...

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 roku

PPK najważniejsze zasady Obowiązek zawierania umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) będzie wprowadzany etapami. Pierwsze grupy pracowników będą mogły rozpocząć gromadzenie oszczędności od 1…

Czytaj więcej...

KZD NZSS „Solidarność”, Częstochowa, 25 paźdeziernika 2018 r.

W dniach 25-26.10.2018 r. odbył się w Częstochowie 29 KZD NSZZ „S”, który wybrał władze Związku na nową kadencję. Po raz trzeci na przewodniczącego Związku…

Czytaj więcej...

Uroczystości rocznicowe u bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 mpaździernika 2018

Przewodniczący (Z. Sikorski), skarbnik Sekretariatu (A. Nowacki) oraz koledzy z Nestle Kalisz podczas uroczystości rocznicowych przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – 19.10.2018 r.  na…

Czytaj więcej...

Sptkanie sektorowe cukrownictwa

Piotr Petera i Stanisław Lubaś W dniu 12.X.2018 roku uczestniczyłem w Brukseli wspólnie z członkiem Zarządu KSC SA Piotrem Peterą w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego…

Czytaj więcej...

ESDA – Europejska Akademia Dialogu Społecznego

Na zaproszenie Krajowej Sekcji Młodych Monika Sobiech wzięła udział w Europejskiej Akademii Dialogu Społecznego (ESDA 2018) organizowanym przez Europejską Konfederacje Związków Zawodowych. Akademia ma na…

Czytaj więcej...