Zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniu 15 grudnia 2021r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu. Rada przyjęła uchwałą nowelizację budżetu Sekretariatu na rok 2021, ustaliła również termin i miejsce uroczystego…

Czytaj więcej...

Transformacja branży cukrowniczej w UE

W dniu 14.12.2021r. odbyła się konferencja kończąca projekt EFFAT „A transforming European sugar industry”. Głównym punktem spotkania było omówienie raportu przygotowanego przez firmę konsultingową Areté…

Czytaj więcej...

Akcja „Więcej demokracji w pracy”- czyli jeśli o nas to z nami – trwa nadal!

Przemiany w świecie pracy następują w coraz szybszym tempie. Cyfryzacja, konsekwencje pandemii, wzrost udziałów firm globalnych w gospodarce poszczególnych krajów, skutkujący oddaleniem szeregowego pracownika od…

Czytaj więcej...

Warsztaty EFFAT

W dniach 6-8.12.2021r., we Florencji, odbyły się warsztaty EFFAT poświęcone ochronie praw pracowniczych osób zatrudnionych w ramach niestandardowych form zatrudnienia (NSFE – Non-Standard Forms of…

Czytaj więcej...

Porozumienie w Zentis Siedlce

Informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „S”, działająca w siedleckim „Zentisie”, osiągnęła porozumienie płacowe z pracodawcą. Uzgodniono, że pracownicy otrzymają podwyżki na poziomie 400-450 zł brutto….

Czytaj więcej...

Ostatnie pożegnanie Krzysztofa Milewskiego

Są chwile gdy trudno znaleźć odpowiednie słowa, szczególnie stając w obliczu odejścia bliskiej Osoby, niemniej, w tym bolesnym momencie, chcemy wyrazić swoje współczucie i łączyć…

Czytaj więcej...

Ruszył projekt EFFAT – „Just Transition in the tourism and agro-food sectors”

26.11.2021r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach seminarium EFFAT  „Taking Part in climate action to build a just transition in the agro-food and tourism sectors”….

Czytaj więcej...

Prace nad powołaniem krajowego holdingu spożywczego

Informujemy, że znane już są podmioty, które w ramach konsolidacji spółek Skarbu Państwa sektora rolno-spożywczego, będą tworzyć krajowy holding spożywczy. Informacje na ten temat Rada…

Czytaj więcej...

Zgromadzenie Ogólne EFFAT

W dniu 22.11.2021 r., odbyło się coroczne Zgromadzenie Ogólne EFFAT. Głównymi tematami posiedzenia były prezentacje raportów z tegorocznych działań Federacji i planów na rok następny,…

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Sekretariatu nagrodzony przez Prezydenta RP

Jest nam miło poinformować, że w dniu 19.11.2021 r., podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, jako jeden z grona uhonorowanych osób, przewodniczący Rady…

Czytaj więcej...