Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Gdańsku

Członkowie Komisji Krajowej podczas posiedzenia przeanalizowali wyniki rozmów, które odbyły się w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Uznali, że w wielu kwestiach możliwe jest porozumienie…

Czytaj więcej...

Spotkanie inauguracyjne Porozumienia Rolniczego

Przewodniczący Sekretariatu uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym Porozumienia Rolniczego. Porozumienie Rolnicze to nowa instytucja partnerstwa i dialogu w sprawach rolnictwa i całego łańcucha żywnościowego w Polsce:…

Czytaj więcej...

Z wizytą w Stock Polska sp. z o.o. w Lublinie

14 lutego przewodniczący Sekretariatu spotkał się z członkami NSZZ „S” w Stock Polska sp. z o.o. w Lublinie. Rozmawiano o działaniach podejmowanych przez Komisję Krajową,…

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Krajowej Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii

Przewodniczący Sekretariatu spotkał się 13 lutego w Warszawie z przedstawicielami Krajowej Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii. W posiedzeniu uczestniczyła także Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego, Dialogu…

Czytaj więcej...

Spotkanie członków Trójstronnego Zespołu Branżowego

W dniu 8 lutego 2019 roku w Warszawie, w siedzibie Komisji Krajowej odbyło się spotkanie członków Trójstronnego Zespołu Branżowego strony społecznej . Omówiono zagadnienia, które…

Czytaj więcej...

Organizowanie związków zawodowych – spotkanie w Warszawie.

6 lutego 2019r., w Warszawie odbyło się spotkanie komisji doradczej Centrum Organizacji Związków Zawodowych ( COZZ ). COZZ to fundacja utworzona w Polsce w wyniku…

Czytaj więcej...

Przemysł 4.0 i zmiany technologiczne w sektorze spożywczym – związkowe warsztaty

W dniach 4-6 luty 2019 roku w Kopenhadze w gronie ekspertów i partnerów społecznych dyskutowano o szansach, zagrożeniach i wyzwaniach związanych z tempem zmian technologicznych,…

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Dialogu Społecznego w Sektorze cukru

W dniu 30 stycznia odbyło się plenarne posiedzenie Europejskiego Komitetu Dialogu społecznego w sektorze cukru. Głównym tematem obrad była trudna sytuacja na rynku cukru poz…

Czytaj więcej...

Narodowy Holding Spożywczy. Rozmowa z przedstawicielami Ministerstwia Rolnictwa

18 stycznia przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zbigniew Sikorski oraz Zbigniew Jezierski, Piotr Petera i Stanisław Lubaś z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krajowej Spółce Cukrowej rozmawiali…

Czytaj więcej...

WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych

W dniach 9 -11 stycznia w Koszelówce odbyło się WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych. W spotkaniu oprócz delegatów wzięli udział zaproszeni…

Czytaj więcej...