Warsztaty dla młodych związkowców z branży spożywczej

„Wzmocnienia pozycji młodzieży w związkach zawodowych” to temat warsztatów, które organizowały EFFAT i ETUI  w dniach 11–13 marca 2020 r. w Sesimbrze w Portugalii. Szkolenie…

Czytaj więcej...

Rekomendacja GIS dla zakładów pracy w związku z koronawirusem Covid-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla zakładów pracy. Zaleca się: Zachować bezpieczną odległość…

Czytaj więcej...

Zmiana organizacji pracy Sekretariatu

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, zgodnie z zaleceniami rządu RP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, praca w Sekretariacie Przemysłu Spożywczego …

Czytaj więcej...

Służba przy Grobie Księdza Jerzego Popiełuszki

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” z Nestle Kalisz i OSM Sierpc pełnili w dniach 10-11 marca 2020 r. służbę…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Sekretariatu w Gdańsku

W dniach 5-6 marca 2020 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie Rady Sekretariatu. Rada przyjęła wykonanie budżetu Sekretariatu i rozliczenie dotacji Komisji Krajowej na działania…

Czytaj więcej...

Warsztaty szkoleniowe w Leuven

W dniach 04-06.03.2020 w belgijskim Leuven odbyło się szkolenie dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego jako narzędzia dialogu społecznego w zakładzie pracy . Inicjatorem…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

W dniu 3 marca 2020 r., odbyło się posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Na zaproszenie Pani Poseł Teresy Hałas uczestniczył w nim  przewodniczący Sekretariatu…

Czytaj więcej...

Przedstawiciel Sekretariatu w Radzie d/s Kompetencji

Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” ma swojego przedstawiciela w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości. W grudniu ubiegłego roku, do członkostwa…

Czytaj więcej...

Grupa Żywiec S. A. z certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

24 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbył się finał XII edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Konkurs organizowany jest przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W dniach 19-20 lutego 2020 r. w Zakopanem, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Dyskutowano na temat zbliżających się wyborów prezydenckich, oceniono stopień realizacji…

Czytaj więcej...