Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W dniach 19-20 lutego 2020 r. w Zakopanem, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Dyskutowano na temat zbliżających się wyborów prezydenckich, oceniono stopień realizacji umowy programowej zawartej 5.V.2015 r. z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą.  Omówiono i uchwalono budżet Związku na rok 2020. Rozmawiano również o organizacji 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”.

Media społecznościowe: