Warsztaty dla członków Europejskich Rad Zakładowych

„Spojrzenie w lustro. Co myślą członkowie ERZ o swoich radach?” Pod takim hasłem odbywała się w Brukseli w dniach 11-12 lutego konferencja oceniająca kondycję Europejskich Rad Zakładowych. Spotkanie jest cyklicznie organizowane przez Europejskie Centrum Kompetencji Partycypacji Pracowniczej EWPCC  oraz Europejski Instytut Związkowy ETUI. W rozmowach brali udział praktycy: związkowcy, eksperci i członkowie ERZ. Dyskutowano w ramach pięciu równoległych warsztatów. W konkluzjach uczestnicy zwracali uwagę na tendencje do marginalizacji ERZ przez zarządy korporacji, które chcą ograniczyć Rady do roli forum przekazywania informacji. Mówiono także o roli koordynatora Rady z ramienia danej federacji związkowej, jak ważne jest aby była to osoba z kompetencjami i energią do działania. Zauważono potrzebę lepszej komunikacji członków ERZ z pracownikami, których reprezentują i ich edukacji dlaczego Europejskie Rady są ważne i jaką rolę powinny pełnić. Ze strony Sekretariatu udział w konferencji wzięli Sławomir Niemirski, Tomasz Szczeszek i Ryszard Zawierucha.

Media społecznościowe: