Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W dniach 29-30 sierpnia 2019r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Rozmowy koncentrowały się wokół tematu przyszłorocznego budżetu. Analizowano propozycje strony rządowej, które były odpowiedzią na postulaty „Solidarności” przedstawione po poprzednim posiedzeniu Komisji Krajowej w czerwcu w Olsztynie. Propozycje rządu oceniono jako umiarkowanie pozytywne, dające podstawę do uzyskania ostatecznego porozumienia. W tematach płacowych powtórzono iż NSZZ „Solidarność” oczekuje podniesienia poziomu płacy minimalnej do kwoty 2255 zł. brutto i ustalenia jako podstawy do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na poziomie co najmniej drugiego półrocza 2014 r. W tych dwóch punktach osiągnięcie konsensusu jest bliskie. Nieco gorzej wygląda sprawa negocjacji wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – propozycja przedstawiona przez rząd wymaga dalszych ustaleń. Dodatkowo zaprezentowano projekt powołania Instytutu Dziedzictwa „Solidarności”, stanowisko z okazji 39. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz propozycję logo na przyszłoroczną – 40. rocznicę powstania „Solidarności”.

Media społecznościowe: