Obchody XXXIX rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

W dniu 31 sierpnia 2019r. w Gdańsku odbyły się uroczystości główne z okazji 39 rocznicy strajków i podpisania Porozumień Sierpniowych.  Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Brygidy, której przewodniczył i homilię wygłosił abp. Sławoj Leszek Głódź. Następnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników na Plac Solidarności pod Pomnik Poległych Stoczniowców  i pod Bramę nr 2 gdzie złożono kwiaty i oddano hołd stoczniowcom, którzy zginęli w Grudniu’70. W uroczystościach brali udział m. in Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów i in. zaproszeni goście. W uroczystości uczestniczyli  również przedstawiciele  Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” z  przewodniczącym Rady Sekretariatu na czele i  z pocztem sztandarowym. Delegacja Sekretariatu złożyła kwiaty pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Media społecznościowe: