Posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniach 23-24.03.2022r., w Gdańsku, odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu. W końcu, członkowie Rady, po długiej, covidovej przerwie mogli spotkać się na spotkaniu stacjonarnym.
Podczas obrad, Rada Sekretariatu przyjęła m. in. następujące uchwały: 
– w sprawie wykonania budżetu za rok 2021
– o wysokości składki  afiliacyjnej
– o przyjęcia budżetu na 2022r. 
– o rozliczeniu dotacji finansowej dla sekretariatów branżowych za rok 2021r.
– o wystąpieniu o przyznanie dotacji na działania statutowe sekretariatów branżowych za rok 2022r.
– regulamin przyznawania medalu „Zasłużony dla Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”
– o wpłatach finansowych na konta KK NSZZ „S” i Regionu Gdańskiego „S” w ramach pomocy dla Ukrainy 

Dodatkowo dyskutowano o organizacji XXIV Spartakiady Pracowników Przemysłu Spożywczego, która planowana jest w dniach 16-19.06.2022r. w OSI Wawrzykowizna k/Bełchatowa. Również omówiono sytuację w poszczególnych branżach.
Zgłoszono również propozycję powołania dla naszej branży Kapelana Ludzi Pracy – postanowiono podjąć działania w tym temacie.
Przewodniczący Rady, Zbigniew Sikorski, podziękował Andrzejowi Nowackiemu i Teresie Kowalskiej za przywiezione produkty ze swoich zakładów pracy, które trafiły do uchodźców z Ukrainy – matek z dziećmi nocujących w salach  budynku „Solidarności” na Wałach Piastowskich 24 w Gdańsku.
Rozmawiano również o propozycji wyjścia „Solidarności” ze struktur EKZZ i MKZZ.
W spotkaniu uczestniczył Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej „S” i Marek Mazurek – zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej „Solidarności”.

Media społecznościowe: