Posiedzenie Rady Sekretariatu

Za nami pierwsze posiedzenie Rady Sekretariatu nowej kadencji 2023-28. Odbyte 11 lipca br. spotkanie miało formułę hybrydową, gro członków Rady było obecnych w Gdańsku, w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, natomiast część łączyła się online. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Zbigniew Sikorski.

Na posiedzeniu przyjęto szereg uchwał dotyczących organizacji pracy Rady Sekretariatu w rozpoczętej kadencji, jak również konstytuujących powołane dwa Zespoły Robocze, jeden ds. krajowych i drugi ds. międzynarodowych. Prowadzącym pierwszego zespołu został Przewodniczący Rady, na czele drugiego stanął Marcin Klimczyk m. in. zastępca przewodniczącego komitetu wykonawczego europejskiej rady zakładowej w firmie Philip Morris, zaangażowany również we współpracę z IUF (światowa federacja spożywców) i szwajcarską fundacją „Van for Life” w dostarczanie pomocy walczącej Ukrainie. Jednym słowem right man in the right place.

„Jednym z priorytetów Rady tej kadencji – mówił Zbigniew Sikorski – jest dalsze budowanie naszej pozycji w strukturach międzynarodowych. Chcemy oddelegować jak najwięcej naszych młodszych działaczy związkowych, dobrze przygotowanych merytorycznie, do pracy w zespołach problemowych EFFAT i IUF Planujemy również większy nacisk na pomoc i wsparcie naszych europejskich i światowych partnerów przy powoływaniu europejskich rad zakładowych w tych przedsiębiorstwach spożywczych w Polsce, które wchodzą w skład koncernów międzynarodowych.”

Przedstawiono i omówiono najistotniejsze kwestie, które w najbliższym kwartale będą priorytetem dla Rady w sprawach międzynarodowych tj. rozpoczęcie procesu tworzenia europejskiej rady zakładowej w firmie Mowi Poland SA, powakacyjne spotkanie komitetu wykonawczego EFFAT, gdzie zasiada przedstawiciel Sekretariatu, zmiany w dyrektywie o europejskich radach zakładowych i europejska dyrektywa o branżowych układach zbiorowych pracy.

Na posiedzeniu omówiono również bieżące problemy, które dotyczą branży spożywczej, gastronomicznej i hotelowej w Polsce. Zbigniew Sikorski przedstawił informacje o przebiegu posiedzenia komisji sejmowej w/s systemu kaucyjnego w zamkniętym systemie gospodarowania odpadami. O tym problemie więcej można przeczytać tutaj: https://www.solidarnosc.org.pl/solidarnosc-przemyslu-spozywczego-apeluje-w-sprawie-tzw-systemu-kaucyjnego/

Rozmawiano również o możliwych krokach, które Rada mogłaby podjąć w kwestii zmian w ustawie hazardowej, zagrożeń dla funkcjonowania Krajowej Grupy Spożywczej. Omówiono sytuację w poszczególnych branżach.

Dodatkowy punkt obrad dotyczył kwestii szkoleń, które Rada będzie chciała zorganizować dla członków Sekretariatu. Na tym polu, jak zwykle, potrzeb nie brakuje, począwszy od treningu umiejętności komunikacyjno-negocjacyjnych po szkolenia wzmacniające stricte przygotowanie merytoryczne związkowca. Jak wiadomo wiedzy nigdy za wiele i lepiej uczyć się na szkoleniach niż na własnych, związkowych błędach.

Jak widać wyzwań jest wiele i pracy na pewno nie zabraknie. „Mamy bardzo dobrą i ciekawą drużynę, jaką jest nowo wybrana Rada Sekretariatu, wielki zapał do pracy i wiarę, że nasze priorytetowe zadania zrealizujemy w całości” – podsumował obrady Zbigniew Sikorski.

Media społecznościowe: