Wybory w Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”

W dniu 18 maja 2023 r., w Jastrzębiej Górze, odbyły się wybory władz Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-28. Przewodniczącym Sekcji został wybrany Zbigniew Sikorski. Pozostałe funkcje piastować będą:

Krzysztof Pniak – zastępca przewodniczącego

Andrzej Mazur – zastępca przewodniczącego 

Jacek Gala – zastępca przewodniczącego

Waldemar Kiszkiel – sekretarz

Zbigniew Cieliński – skarbnik

„Cieszy, że we władzach Sekcji znalazły się nowe osoby – na gorąco komentował Zbigniew Sikorski – Równocześnie, są to związkowcy z kolejnego pokolenia „Solidarności”, którzy wykazali się jako przewodniczący komisji zakładowych, a często również jako organizatorzy Związku w swoim zakładzie pracy. Przed nimi przyszłość, a dzisiejsze wybory to najlepszy dowód na to, że w naszej Sekcji dokonuje się mądra wymiana pokoleniowa. Tak jak mówiłem wcześniej, jednym z zadań na poprzednią kadencję było stworzenie grupy ludzi, którzy będą kontynuowali pracę Sekcji. Cieszę się, że to się nam udało. Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować żegnającemu się z działalnością w Radzie Sekcji Eugeniuszowi Święcickiemu, który wiele lat był jednym z jej filarów.”

Gościem na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji, był przewodniczący Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. 

Media społecznościowe: