Zrewidowana Europejska Karta Społeczna – seminarium 17 września 2018 r.

Uczestnicy krakowskiego seminarium – 17 września 2018 r.

NSZZ Solidarność oraz Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ zorganizowały seminarium dotyczącym znaczenia Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i możliwości jej ratyfikacji. Seminarium odbyło się 17 września 2018 r. w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Spotkanie było okazją do zastanowienia się nad rolą aktów międzynarodowych w krajowym systemie prawa pracy oraz wpływem Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej na inne systemy prawne. Uczestnicy ocenili zgodność polskich przepisów ze standardami wyznaczonymi przez postanowienia Karty. Krajowy Sekretariat reprezentowali : D. Krawczyk (Wawel), A. Biegun (Grupa Żywiec) i Z. Sikorski (Przewodniczący Sekretariatu).

Od lewej D. Krawczyk, Z. Sikorski, A. Biegun i J. Lange

Przy okazji pragniemy serdecznie podziękować :

Komisji Zakładowej NSZZ „S” Oddział Kargowa oraz Komisji Zakładowej NSZZ „S” Wawel S.A Kraków za słodki poczęstunek podczas seminarium.

Media społecznościowe: