Związkowa odpowiedź na globalizację w Barry Callebaut

Związki zawodowe działające w firmie Barry Callebaut, światowego producenta czekolady, przy wsparciu IUF (Światowej Federacji Spożywców) ustanowiły grupę kontaktową dla koordynacji działań związkowych. W skład grupy weszła m. in. Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” działająca w polskim oddziale firmy. W związku z obostrzeniami sanitarnymi, spotkania odbywają się w formule online, ale wszyscy członkowie grupy mają nadzieję na jak najszybsze spotkanie stacjonarne. Celem działania grupy jest wsparcie związkowych inicjatyw oraz przegląd i implementacja najlepszych praktyk.

Barry Callebaut Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy, będącej światowym liderem w produkcji wysokiej jakości czekolady i innych produktów z kakao. Grupa posiada ponad 53 nowoczesne zakłady produkcyjne na całym świecie, sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach oraz zatrudnia ponad 9 tysięcy osób. Koncern ma oddziały we Francji, Niemczech, Anglii, Niderlandach, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Malezji, Ghanie.
W Polsce, w Łodzi, funkcjonuje zakład produkcyjny oraz centrum usług wspólnych obsługujących Europę w zakresie finansów, IT i usług kadrowych.

Z naszego, związkowego, punktu widzenia, wyzwaniem dla nowopowstałej grupy kontaktowej, jest włączenie do działania wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w koncernie. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie, z którego zdają sobie sprawę zarówno tworzący grupę związkowcy, jak i IUF, która koordynuje prace grupy, nadając temu projektowi najwyższy priorytet.

Polskim akcentem w pracach grupy jest obecność w tym gremium przedstawicieli „Solidarności” z łódzkiego zakładu produkcyjnego. To Sławomir Niemirski i Jakub Osiński.

Naszym Kolegom, jak i całej grupie, życzymy owocnej współpracy aby wzmacniać pozycję pracowników w relacji z pracodawcą.

Media społecznościowe: