Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W dniu 4 lutego 2021r., w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odbyło się spotkanie poświęcone konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej.
Spotkaniu przewodniczył Pan Andrzej Śliwka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Sekretariat Spożywców „S” był reprezentowany przez  Zbigniewa  Sikorskiego  i Stanisława  Lubasia.
W spotkaniu  uczestniczyli  również przedstawiciele Sekretariatu Rolnictwa „S” z Dariuszem Łąckim na czele.
Było to pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie powołania Krajowej Grupy Spożywczej.
Strony ustaliły, że spotkania będą kontynuowane.

Media społecznościowe: