Spotkanie członków Europejskich Rad Zakładowych

W dniu 23.02.2021r, odbyła się zdalna konferencja  przedstawicieli Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”, którzy zasiadają w Europejskich Radach Zakładowych, której celem była wymiana doświadczeń i omówienie realiów funkcjonowania ERZ w czasie Covidu.  Spotkanie było zorganizowane przez Koordynatora Sekretariatu ds. ERZ Marcina Klimczyka i Koordynatora IUF Emilię Janicką. W spotkaniu wziął udział Sławomir Adamczyk, ekspert NSZZ „Solidarność” ds. ERZ.

Uczestnicy koncentrowali się głównie na kwestiach związanych z próbami marginalizacji roli ERZ przez zarządy firm i metodach zapobiegania tego typu działaniom. Czas pandemii, z racji na brak możliwości spotkań, rodzi niebezpieczeństwo ograniczania roli konsultacyjnej ERZ, następstwem czego może być utarcie się nowych norm funkcjonowania w korporacjach, które w przyszłości będzie bardzo trudno zmienić, a ERZ-etom odzyskać utracone pozycje. Poruszano również kwestie przepływu i dostępu delegatów do informacji i nadmiernym wykorzystywaniu przez pracodawców zapisów o ich poufności. Dyskutowano też o efektywnym wykorzystywaniu technologii w pracach związkowych. Dzięki obecności Sławomira Adamczyka z KK NSZZ „S”, delegaci mogli uzyskać odpowiedź na kilka istotnych pytań dotyczących podstaw prawnych funkcjonowania odpowiednich ERZ.

„Ze strony Rady Sekretariatu jest zielone światło aby tego typu spotkania odbywały się regularnie i cieszy mnie, że wszyscy uczestnicy są tego samego zdania” – podsumował Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu, który również brał udział w konferencji. Marcin Klimczyk dodał, że istnieje duża potrzeba tego typu spotkań, w związku z tym konferencje będą organizowane cyklicznie.

Media społecznościowe: