Szkolenia dla delegatów do Europejskich Rad Zakładowych

W dwóch turach, w ostatnim tygodniu listopada i drugim grudnia br., w Spale, odbyły się szkolenia dla delegatów do ERZ, w których wzięli również udział członkowie Sekretariatu Spożywców, który partycypował w finansowaniu zajęć. Szkolenie było organizowane przez Biuro Branżowo-Konsultacyjne i Dział Szkoleń Komisji Krajowej. Brał w nim udział również ekspert zewnętrzny, Romuald Jagodziński, wieloletni pracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, autor wielu opracowań naukowych i raportów na temat funkcjonowania europejskich rad.

„Szkolenie odbyło się w formule warsztatów – mówi Przemysław Pytel, specjalista BBK KK – Uczestniczyli w nim delegaci, którzy mają określone doświadczenie i wiedzę w pracy ERZ-etów. W związku z tym ten model zajęć sprawdził się bardzo dobrze. Koncentrowaliśmy się na możliwościach usprawnienia działań Rad w których działają delegaci, związkowym networkingu, analizie poszczególnych porozumień i pokonywaniu różnic międzykulturowych, które są naturalną przeszkodą w wykorzystywaniu potencjału Rad.”

Podczas szkolenia obecni delegaci poparli żądania wprowadzania zapisów wzmacniających pozycję ERZ w strukturach firm transnarodowych. Obecnie ta sprawa jest przedmiotem dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego.

Więcej tutaj.

Media społecznościowe: