Posiedzenie Komisji Krajowej w Pałacu Prezydenckim

Prezydent RP, Andrzej Duda, gościł Komisję Krajową NSZZ „Solidarnośćna uroczystym posiedzeniu w Warszawie.

We wtorek 30 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. To kolejne wspólne obrady związkowców z prezydentem RP. Poprzednie odbyły się niemal dokładnie cztery lata temu, 29 stycznia 2020 roku, z okazji 40-lecia powstania związku zawodowego Solidarność, o czym przypomniał na wstępie Andrzej Duda. Prezydent pogratulował też Piotrowi Dudzie reelekcji na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”, jak również nowemu Prezydium Związku.

Spotkanie było okazją do omówienia sytuacji w poszczególnych branżach, regionach i zakładach pracy. Wyrażono także nadzieję, że ruszą prace Rady Dialogu Społecznego. Przez aklamację przyjęto stanowisko ws. łamania praworządności.

Na posiedzeniu Radę Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” reprezentował jej przewodniczący Zbigniew Sikorski.

Media społecznościowe: